Skip to main content

Jogi nyilatkozat

Szerzői és egyéb jogvédelem

A creditunion.hu illetve a housecenter.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) megjelenő teljes tartalomhoz (a továbbiakban: tartalom) fűződő szerzői jogok, továbbá a tartalomhoz fűződő egyéb jogvédelem a House Center Betéti Társaságot, illetve a House Center Bt. által esetlegesen megjelölt harmadik személyt (a továbbiakban együtt: Jogtulajdonos) illeti meg. A honlapon megjelenő teljes tartalomra vonatkozóan a Jogtulajdonos minden jogát fenntartja! Különösen tilos a tartalmat vagy annak bármely részét a Jogtulajdonos előzetes, írásbeli engedélye nélkül közölni, terjeszteni, nyilvánosságra hozni (publikálni), nyilvánossághoz közvetíteni illetve hozzáférhetővé tenni, reprodukálni, módosítani (megváltoztatni, adaptálni), átdolgozni, feldolgozni, lefordítani, számítástechnikai adatrendszerben, illetve adathordozón tárolni, illetve bármilyen egyéb módon jogosulatlanul felhasználni, stb.

Felelősségkorlátozás

A honlapon megjelenő tartalom – ideértve a honlapon megjelenített hitel- és egyéb feltételeket, törlesztőrészleteket, illetve a hitelkalkulátor igénybevételével elérhető információkat is – tájékoztató jellegű, annak egyetlen része sem minősül szerződéses ajánlatnak, illetve nyilvános ajánlattételnek (következésképpen ajánlati kötöttséget sem eredményez); a tartalomban szereplő esetleges hibákért, pontatlanságokért, tévedésekért a House Center Bt. felelősségét kizárja.

A honlapon szereplő képek, továbbá a honlapon megjelenített animációkban, filmekben, videoanyagban stb. szereplő képek, jelenetek csak illusztrációk, ezért előfordulhat, hogy az ismertetett termékkel nem minden részletükben azonosak; az eltérésekből eredő minden következményért a House Center Bt. felelősségét kizárja.

A honlapon ismertetett termékek igénybevehetőségének feltétele, hogy az igénylő esetileg megfeleljen a termék kínálója konkrét szerződéses feltételeinek és az egyéb vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A House Center Bt. nem vállal felelősséget azért, hogy a honlapon ismertetett terméket a termék igénylője igénybe tudja-e venni, illetve azért, hogy azt milyen feltételekkel veszi igénybe.

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztatónkat ide kattintva olvashatja el.

Marketing tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtv.) és az EU 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation, röviden GDPR) rendelkezéseinek megfelelően, a House Center Bt. közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján abban az esetben küld reklámot a felhasználónak, amennyiben ahhoz a felhasználó előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A House Center Bt. felhívja a felhasználó figyelmét, hogy a hozzájárulás önkéntes.

A House Center Bt. a hozzájáruló nyilatkozatot tevő felhasználó – jelen nyilatkozat fenti Adatkezelés címe alatt meghatározott – személyes adatairól nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) vezet. A Nyilvántartásban rögzített adatokat a Reklámtv. és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően, a felhasználó hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig kezeli.

A felhasználó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben felhasználó adatait a House Center Bt. a Nyilvántartásból haladéktalanul törli, és részére reklámot a továbbiakban nem közöl. A felhasználó a visszavonó nyilatkozatát – nyilatkozatot tevő személy egyértelmű azonosíthatóságának biztosításával – mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján megteheti a jelen nyilatkozatban alább rögzített elérhetőségeken.

A House Center Bt. fenntartja magának a jogot a fenti jogi nyilatkozat belátása szerint, tetszőleges időpontban történő módosítására, változtatására, mely esetben a módosított jogi nyilatkozatot a honlapon teszi közzé.

Amennyiben a fenti nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen további kérdése van, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A House Center Bt. elérhetősége

Székhely: 1068 Budapest, Király utca 80.

Levelezési cím: 6200 Kiskőrös, József Attila u. 37.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 70 429 6241 (panasz kezelés)